Ulpa.com.pl

KONTAKT

napisz

info@ulpa.com.pl

Chodnik elektroizolacyjny PN-IEC 61111:2009 KLASA 2

,

Chodnik elektroizolacyjny PN-IEC 61111:2009 KLASA 2

Chodnik elektroizolacyjny PN-IEC 61111:2009, KLASA 2

  • Grubość 5 mm
  • Kolor szary
  • Odporna na oleje, kwasy i niską temperaturę
  • Maks. napięcie robocze:  30 000V

Chodnik elektroizolacyjny PN-IEC 61111:2009 KLASA 2

Dostępne wymiary

Grubość: 5 mm

Szerokość: 75 cm, 80 cm, 90 cm, 95 cm, 100 cm, 105 cm, 110 cm, 115 cm, 122 cm

Długość: 10 m lub mb.

Chodnik elektroizolacyjny KLASY 2 zgodny z międzynarodową normą PN-IEC 61111:2009/A1:2004

Do każdej rolki dołączony jest protokół z przeprowadzonej próby napięciowej.

Chodnik elektroizolacyjny w całości poddawany jest próbie napięciowej z zastosowaniem napięcia probierczego przemiennego o wartości skutecznej 20 kV.

Wartość skuteczna wytrzymywanego napięcia przemiennego wynosi minimum 30 kV.
 
Chodnik elektroizolacyjny jest odporny na działanie:
* kwasu – badanie zgodnie z normą PN-IEC 61111 w H2SO4 23oC/8h
* oleju   – badanie zgodnie z normą PN-IEC 61111 w oleju nr 1 70oC/24h
* niskiej temperatury – badanie zgodnie z normą PN-IEC 61111 w -25oC/1h

Wyrób dostępny jest w kolorze szarym w rolkach o wymiarach:
* szerokość: od 750 mm do 1220 ± 10 mm
* długość: 1,00 ÷ 10,0 m
* grubość: 5 ± 0,5 mm

Strona licowa – ryflowana; strona spodnia – gładka lub z odciskiem tkaniny.

Chodnika nie należy stosować w warunkach, w których może być narażony na działanie promieni słonecznych i ozonu. 

 

 

 

Galeria